วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สักการะบูชา พระเจดีย์โบตาทาวน์ - เที่ยวพม่าด้วยตัวเอง

สักการะบูชา พระเจดีย์โบตาทาวน์ - เที่ยวพม่าด้วยตัวเอง


สักการะบูชา พระเจดีย์โบตาทาวน์ - เที่ยวพม่าด้วยตัวเอง

คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นมา 2000 กว่าปีแล้ว ชาวพุทธจะเชื่อในเรื่องของบาปกรรม ทำความดี ละเว้นความชั่ว การเวียนว่ายตายเกิด ด้วยความความเชื่อทางศาสนาจึงทำให้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นมา เพื่อเก็บ เพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึง สถูป หมายถึงสิ่งก่อสร้างเหนือหลุมฝังศพ หรือสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้ลูกหลานและผู้เคารพนับถือได้สักการบูชา ถือกันว่ามีบุคคลที่ควรบรรจุอัฐิธาตุไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่สักการะของมหาชนอยู่เพียง 4 พวก เรียกว่า ถูปารหบุคคล ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก และพระเจ้าจักรพรรดิ์ พระเจดีย์โบตาทาวน์ เป็นเจดีย์ของประเทศพม่า ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุในพระ เจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์ แห่งนี้ก่อน โดยที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง ให้คนเดินเข้าไปภายในได้ ด้านฝาผนังใต้ฐานพระเจดีย์ได้นำทองคำ ประเทศพม่ายังมีสถานที่อื่นๆ ให้เที่ยวชมกันอีกเยอะน่ะ ติดตามชมวิดีโอบรรยากาศเที่ยวพม่าด้วยตัวเองได้เลยจ้าาา...

ติดตามวิดีโอ บทความท่องเที่ยวน่าสนใจเพิ่มเติม ได้ที่ เที่ยวพม่าด้วยตัวเอง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น